Tải game

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cài đặt Game hãy click
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME & NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP
Để xem hướng dẫn
Full Client (Có Âm Thanh)
Bộ cài đặt đầy đủ Bản Có Âm Thanh 610 MB Google Download
Bộ cài đặt đầy đủ Bản Có Âm Thanh 610 MB Cloud Download
Bộ cài đặt đầy đủ Bản Có Âm Thanh 610 MB Cloud Download
Mini Client (Không Âm Thanh)
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Cloud Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Cloud Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB VDC Download
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.5 Download
DirectX 9.0c Download
Game Gain (Hỗ trợ chơi Game) Download