- DL móc agi trên ngừa là bao nhiêu mọi người nhỉ ??
- Với tăng điểm master DL như thế nào hợp lý nhỉ ??