Sau khi BQT vào Game nói rõ sự việc rao bán acc trong Game gây hoang mang cho anh em. Nhưng nhân vật LovedCloud vẫn cố tình spam rao bán acc trong Game.

Chúng tôi đã block nhân vật:
LovedCloud
vì hành vi rao bán acc trong Game.
Thời gian block: 14:10 (15/7/2016)
Chi tiết đọc tại Quy chế xử lý các vấn đề trong Game: tại đây:

NGHIÊM CẤM KHÔNG RAO BÁN ACC TRONG GAME


  • Khi các bạn không chơi nữa chẳng hạn, thì nghiêm cấm việc rao bán ACC trong Game, có thể rao bán ở Topic Chợ trời ở trên diễn đàn, đề phòng việc gây chán nản và ảnh hưởng cho Gamer khác khi có người rao bán ACC liên tục trong Game.

  • Nghiêm cấm hành vi Treo cửa hàng ủy thác với những từ ngữ vô văn hóa, xúc phạm BQT và Game.

  • Vi phạm Block ACC 24h

  • Lần 2 Block vĩnh viễn