1. Nội Dung :
- Trong quá trình đi luyện hoặc săn boss như Medusa , kundun , nhện .... Các bạn sẽ may mắn nhặt được Hộp Vàng , Hộp Bạc và Chìa Khóa vàng , Chìa Khóa Bạc
- Chìa khóa cũng có thể mua trên webshop hoặc trong Cardshop ( Xshop )
- Cách auto nhặt ( Hộp Vàng viết tắt là = H V ) ( Hộp Bạc viết tắt là= H B )

2. Hướng Dẫn Kết Hợp :
Tới Noria gặp Gobin . Chọn kết hợp
- 1 Hộp Bạc + 1 Chìa Khóa Bạc = 1 Hộp quà bạc
- 1 Hộp Vàng + 1 Chìa Khóa Vàng = 1 Hộp Quà Vàng

3. Phần Thưởng :
Hộp quà vàng- Cụm ngọc ước nguyên , Tâm Linh , Hỗn nguyên, Đá tạo hóa ... + 1,2,3
- Dủ 2 sét vé item may mắn 1 và 2 ... Gồm 2 sét hoàng kim 1 và 2
- Lông vũ cấp 1 , Lông vũ xoay wing 2.5 và lông vũ cấp 3 ...
- Và các item EXC giá trị khác
Hộp Quà Bạc- Cụm ngọc ước nguyên , Tâm Linh , Hỗn nguyên, Đá tạo hóa ... + 1,2,3
- Không Đủ sét vé item may mắn 1 và 2 ... Gồm 2 sét hoàng kim 1 và 2
- Và các item EXC giá trị khác