Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00p ngày 12/05/2024
- Kết thúc: 23h59p59s ngày 26/05/2024


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 40 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
CocGhe TieuViem 18 1.247 196.645
(Ko Đạt)
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Mafia HeiNeKen 7 560 90.350
(Ko Đạt)
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Happy DwZest 3 470 79.172
(Ko Đạt)
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Ko có Guild nào đạt yêu cầu nhận giải: Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.