Đua Top 8 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00p ngày 10/11/2023
- Kết thúc: 23h59p59s ngày 17/11/2023

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
16/11 - 17/11 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến. (Nhận giải xong các bạn được phép ĐGT)
- Mỗi IP & Mã ổ cứng chỉ nhận được 1 giải Top, nếu 1 IP & Mã ổ cứng đạt nhiều top sẽ tính top cao nhất (Đầu Tiên) trao giải, giải thưởng còn lại sẽ tính cho thành viên khác kế tiếp. (Thời gian check từ 0h > lúc chốt top)

Nội Dung:

- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó

BXH được tính: Reset > Level > Level Up Cuối.
Bằng Reset bằng Level sẽ tính thời gian lên Level cuối cùng.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
1 NongDan 0 / 100 / 400 Thiên Sứ 1.53.91.255 01:53:55 17/11

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
SieuSao 0 / 100 / 400 Thiên Kiếm 1.53.91.255 07:45:54 17/11
Dragon 0 / 100 / 400 Thiên Kiếm 42.113.61.51 10:20:52 17/11
1 Chưa MAX RS/LV 0 / 100 / 400 Thiên Kiếm

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
1 Butterfly 0 / 100 / 400 Thiên Nữ 14.230.179.135 01:53:51 17/11

vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
Chemchet 0 / 100 / 400 Thiên Tướng 14.231.25.176 02:49:46 17/11
1 Oneclick 0 / 100 / 400 Thiên Tướng 14.250.179.115 11:17:19 17/11

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
Vipfull 0 / 100 / 400 Thiên Vương 14.231.25.176 04:27:49 17/11
1 Saruman 0 / 100 / 400 Thiên Vương 42.113.61.51 09:56:16 17/11

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
KunDun 0 / 100 / 400 Phục Ma 1.53.91.255 02:49:22 17/11
1 HoangKim 0 / 100 / 400 Phục Ma 42.112.56.167 09:16:26 17/11

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc IP/HWID Level Up Cuối
1 Vip10 0 / 100 / 400 Quyền Vương 14.231.25.176 01:11:30 17/11

BQT đã trao giải cho những thành viên đã có danh sách. (Mở Thùng đồ chung nhận)
Những Class nào chưa MAX RS/LV các bạn vẫn đua top bình thường cho tới 24h cùng ngày. BQT sẽ chốt sớm hơn nếu có tiếp danh sách.