Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 24/08/2023
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/09/2023

Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)

- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 Pkclear KeoKe 13
Loại (>10% Thành viên Clone Trùng IP và HWID)
1.543 220.139

IP các thành viên Guild pkclear

Baokexomdi - 42.113.155.191
DepZai - 171.224.181.107
Kasante - 42.113.155.191
KeoKe - 42.113.155.191
LamGoi - 115.135.35.234
MuMumMim - 42.114.218.239
Pronammm - 115.135.35.234
Redd - 42.114.218.239
Rfff - 42.113.155.191
SongCon - 42.113.155.191
SUMMER - 42.114.218.239
Xin1LanBai - 42.113.155.191
Zeus - 42.113.155.191