Các bạn có tên trong danh sách trên đây vui lòng đặt Item cần nhận giải vào góc trái trên cùng thùng đồ chung và đăng kí tại topic này để nhận giải theo mẫu sau:

Tên nhân vật:
Top :
Nhận Op vào Item...
Option nhận thưởng:...
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

Chú ý:
Item nhận giải phải đặt lên góc trái trên cùng thùng đồ chung, không phải thùng đồ cá nhân (V), đăng ký nhận giải, đến khi có thông báo (Đã trao giải) bên dưới đăng ký nhận giải của bạn mới được mở thùng đồ chung lấy đồ.

Event Truyền Nhân Gobin Tháng 4

*Thời gian: Từ 0h ngày 20/04 đến 24h ngày 10/05
Nội Dung Sự Kiện:
- Đối với thành viên đăng ký Item + 11 Ép Item đã đăng ký lên + 14 và 15 sớm nhất.
- Đối với thành viên đăng ký Item + 13 Ép Item đã đăng ký lên + 15 sớm nhất.
- Chỉ chấp nhận 3 thành viên hoàn thành Event sớm nhất được nhận giải.
- 1 nhân vật có thể đăng ký nhiều Item nhưng chỉ chọn ra 1 Item hoàn thành sớm và cao nhất trao giải. (Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 giải)
- Item phải được mặc trên người nhân vật (Sau khi đăng ký có thể bỏ xuống và khi Up cấp thì phải đeo lên)
- Item đã đăng ký phải được nằm trên người nhân vật từ lúc đăng ký cho tới lúc kết thúc sự kiện.
(có thể để ở hòm đồ nhân vật.)
- Item đăng ký có cấp độ tối đa là + 13 và Option Exc tối thiểu phải 1 Op.
- Khi ép thành công Item đã đăng ký các bạn cần phải đăng nhập vào ngay trang tài khoản mục Event để nâng cấp độ cho Item ( Bảng xếp hạng sẽ dựa vào thời gian Up Item hoàn thành điều kiện chúng tôi đưa ra sớm nhất để trao giải.)
- Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang quản lý để tham dự.

(Event tính giải thưởng khi up đồ trên Web Quản Lý/ Event/ Truyền nhân Gobin.
Chỉ tính những Item đang có cấp độ đăng ký từ 0>13, Item đã đạt cấp độ 14 trở lên ko đăng ký được.)


Phần Thưởng Sự Kiện:
1/ Đối với các thành viên đăng ký Item + 11.
(Có thể áp dụng cho tất cả Item đăng ký từ +0 đến +11 tham gia Event.)
Thứ Tự Phần Thưởng Phân Loại Ghi Chú
1 Thêm 2 Option Exc tự chọn (Ko cộng cho Wing và đồ thần) Ép từ + 11 lên + 15 thành công Chỉ dành cho Top 1 Item đã ép+15 thành công
2 Thêm 1 Option Exc tự chọn (Ko cộng cho wing và đồ thần) Ép từ + 11 lên + 14 thành công Chỉ dành cho Top 2 Item đã ép+14 thành công
3 Thêm 1 Option Exc Tự Chọn (Ko cộng cho Wing và đồ thần) Ép từ + 11 lên + 14 thành công Chỉ dành cho Top 3 Item đã ép+ 14 thành công

2/ Đối với các thành viên đăng ký Item + 13
(Có thể áp dụng cho tất cả Item đăng ký từ +12 đến + 13 tham gia Event.)
Thứ Tự Phần Thưởng Phân Loại Ghi Chú
1 Thêm 1 Option Exc tự chọn (Ko cộng cho Wing và đồ thần) Ép từ + 13 lên + 15 thành công Chỉ dành cho Top 1 Item đã ép+15 thành công
2 Thêm 1 Option Exc tự chọn (Ko cộng cho wing và đồ thần) Ép từ + 13 lên + 15 thành công Chỉ dành cho Top 2 Item đã ép+15 thành công
3 Thêm 1 Option Exc Tự Chọn (Ko cộng cho Wing và đồ thần) Ép từ + 13 lên + 15 thành công Chỉ dành cho Top 3 Item đã ép+ 15 thành công

Chú ý: Item sau khi được cộng thêm Option tối đa là 3 op.
Lưu ý: Op được giải event ko được thêm vào Wing, Đồ Thần , Dòng Exc tự chọn có thể nâng cấp cho Item bất kỳ, ko nhất thiết phải là Item đăng ký Event.

Xếp hạng theo số lượng Item Ép Thành Công
Nhân Vật Số lượng Item Ép thành công
MrMinh 1

Xếp hạng theo Thời gian Item Ép Thành Công Sớm nhất
Nhân Vật Hình Ảnh Item đăng ký Item Hoàn Thành
MrMinh Đăng ký : 08:18 23/04
Hoàn Hảo Khiên Hoàng Ngọc ( Lazy Wind Shield ) +11
Độ bền: 99
May Mắn (Tỉ lệ ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương tối đa + 5%)

Vũ khí có tuyệt chiêu
Tăng thêm phòng thủ +10

Khả năng xuất hiện phòng thủ hoàn hảo +10%


Hoàn thành : 08:38 23/04
Hoàn Hảo Khiên Hoàng Ngọc ( Lazy Wind Shield ) +14
Độ bền: 113
May Mắn (Tỉ lệ ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương tối đa + 5%)

Vũ khí có tuyệt chiêu
Tăng thêm phòng thủ +10

Khả năng xuất hiện phòng thủ hoàn hảo +10%