Hãy viết đáp án (Mười ba + 12 = ?) bằng số vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký